Zwariowany 1 czerwca 2017 r.

Zwariowany 1 czerwca 2017 r. – pamiętaj o tych 5 zmianach!

Mimo zbliżających się wakacji, 1 czerwca 2017 r. będzie bardzo pracowity dla kadrowych – wchodzą w życie istotne zmiany m.in. w wydawaniu świadectw pracy, zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz zasadach archiwizacji akt pracowniczych. Poznaj 5 zmian, które wchodzą w życie już 1 czerwca 2017 r.

1. Świadectwa pracy – po styczniowych zmianach przyszedł czas na kolejne

W dniu 1 stycznia 2017 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które wprowadziło szereg zmian w zakresie treści świadectwa pracy oraz terminów wydawania świadectwa pracy. Natomiast już od 1 czerwca 2017 zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, dotyczące m.in. świadectw pracowników tymczasowych i sprostowań świadectw. Uważaj na różne terminy wydawania świadctw pracy – poznaj je!
Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej o tych zmianach >>>

2. Pracownicy tymczasowi – zyskają nowe uprawnienia

Od 1 czerwca 2017 r. pracownicy tymczasowi znajdą się pod większą ochroną: umowa z pracownicą tymczasową w ciąży ulegnie przedłużeniu do dnia porodu oraz wprowadzony zostanie limit maksymalnego okresu zatrudnienia tymczasowego u jednego użytkownika.

3. Akta osobowe pracowników – będą nowocześniejsze

Od 1 czerwca 2017 r. będzie można prowadzić i przechowywać akta osobowe pracownika i pozostałą dokumentację w nowy sposób. Zmiany dotyczą w szczególności:
– możliwość prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej,
– zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną,
– zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi),
– zasady potwierdzania prawdziwości odwzorowań dokumentów posiadanych w aktach osobowych pracowników i składających się na dotyczącą ich pozostałą dokumentacje pracowniczą.

4. Nowelizacja Kodeksu – istotna przy kontaktach z administracją

Usprawnienie postępowań administracyjnych, szybsze procedury, wprowadzenie instytucji ponaglenia, mają być efektami zmian w prawie administracyjnym, jakie przygotował resort rozwoju i finansów. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r. Dowiedz się więcej >>>

5. Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – łatwiejsze składanie wniosków i sprawozdań

Resort sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zmiany m.in. w postępowaniu przymuszającym, obowiązek składania wniosków do KRS w postaci elektronicznej, wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej oraz rezygnację z publikacji wpisów w Monitorze Sądowym I Gospodarczym, a także stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

źródło: http://www.kadry.abc.com.pl

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE

22.05.2017 (poniedziałek)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

1) wpłata za kwiecień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
2) wpłata za kwiecień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
3) wpłata za kwiecień 2017 r. przez płatników

Czytaj więcej

UŁATWIENIA DLA FIRM

Od stycznia 2018 przedsiębiorca opłaci składki ZUS na jeden rachunek.

Sejm przyjął trzy redakcyjne poprawki Senatu do zmian w prawie pozwalających na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech.

Zmiany uchwalone przez Sejm 7 kwietnia przewidują, że

Czytaj więcej