Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT będą

Podatki 2018: Obowiązek przekazywania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT będą objęci obowiązkiem comiesięcznego przekazywania – bez wezwania – ewidencji zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT. W praktyce znaczna część podatników realizuje już ten obowiązek. Duże, średnie i małe firmy zostały nim objęte. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie także najmniejsze firmy – mikroprzedsiębiorców.

Obowiązek przekazywania JPK_VAT wynika z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm., dalej: o.p.). Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3.

Terminy, w jakich poszczególni przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem przesyłania JPK_VAT, określone są w art. 6 ust. 2 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 846, z późn. zm.).

Z uregulowań tych wynika, że:

 1. duże przedsiębiorstwa przekazują JPK_VAT od 1 lipca 2016 r.,
 2. małe i średnie przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 r.,
 3. mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Czym jest JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

W chwili obecnej JPK obejmuje 7 struktur… więcej – podatki.biz

Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Podatki 2018. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Początek października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw.

Przepisy podatkowe

Ustawy podatkowe dają możliwość wyboru formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów. Spełnienie określonych ustawowo warunków pozwala na wybranie uproszczonej formy rozliczania podatku. Jedną z nich jest tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór tej formy opodatkowania również zależy od kursu euro.

I tak, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z określonych w ustawie rodzajów działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

W myśl ww. ustawy kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limity, o których mowa, wyniosą … więcej: podatki.biz

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł

Rząd poparł podniesienie kwoty wolnej od podatku. Są też inne ulgi.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów opowiedziała się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Najmniej zarabiających będzie obejmować 8 tys. zł kwoty wolnej. Oprócz tego rząd poparł podniesienie limitów kosztów uzyskania przychodów przez twórców
1
„Zaproponowano podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku – z 6,6 do 8 tys. zł. Jednocześnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 tys. 528 zł, lecz nieprzekraczającą 127 tys. zł” – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Nie zmieni się na pewno wota wolna od podatku dla dochodów, stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nieprzekraczających 85 tys. 528 zł. Oprócz tego rząd poparł pomysł podniesienia o 100 proc. rocznego limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. W efekcie wzrosną dochody, którymi będą dysponować twórcy.

Zmiany te, to jedne z wielu zawartych w projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych przyjętym we wtorek przez rząd.

źródło: https://www.forbes.pl/

PRACA – Pilnie zatrudnimy!

UWAGA! Zatrudnimy osobę z doświadczeniem (obowiązkowo!) w rozliczaniu spółek.

Wymagamy: umiejętności pracy w zespole, znajomości programu Optima, sumienności i chęci do pracy.

Oferujemy: pracę w przyjaznej atmosferze, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stałe zatrudnienie i godziwe wynagrodzenie. Chętnych proszę o przesłanie CV na adres: biuro@permag.pl

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU

2.10.2017 (poniedziałek)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:
1) przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
2) przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego

Ochrona danych osobowych – Rozporządzenie RODO

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z najnowszymi reformami dotyczącymi ochrony danych osobowych rozporządzenia RODO. Ta reforma jest jedną z największych w historii polskiego prawa po ‘89. Zmiany dotyczą każdego. W środku o dużych zmianach w ochronie danych osobowych

 • Co to są dane osobowe
 • Co już wiadomo o zbliżających się zmianach
 • Które przepisy jeszcze się zmienią
 • Objaśnienia prawnych i technicznych pojęć
 • Na co warto zwrócić szczególną uwagę

Ochrona danych osobowych dzisiaj jest mało efektywna i już dawno temu nie odpowiadała na wyzwania rzeczywistości. W Polsce przez ostatnie 20 lat dane osobowe chroni ta sama ustawa choć rzeczywistość zmieniła się gigantycznie. Dane osobowe przekazujemy na każdym kroku – zaczynając od zakupów.Aktualnie jeszcze obowiązujące zasady ochrony danych osobowych powstały w unijnej dyrektywie z 1995r., które Polska wdrożyła w ustawie o ochronie danych osobowych w 1997r. – czyli wtedy, kiedy internet nosiliśmy w wiadrach.

W kwietniu 2016r. w Unii Europejskiej zostało uchwalone unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które wykluwało się wiele lat i jest rezultatem wielu kompromisów. W UE do tej pory było tak, że każdy kraj miał swoje rozwiązania jeśli chodzi o ochronę danych i firmy traciły ponad 2 miliardy euro rocznie tylko dlatego, że dokonywały różnego rodzaju operacji związanych z rejestracją danych w poszczególnych unijnych krajach. Poza tym trudno znaleźć dziś przedsiębiorcę, który nie przetwarza danych osobowych.

Dotychczasowy stan prawny jeśli chodzi o ochronę danych osobowych w zasadzie nie istniał, bazował na przepisach zupełnie niedostosowanych do obecnych technologicznych realiów – i to głównie rozwój nowych technologii stał się przyczyną stworzenia Rozporządzenia.

Obywatel unijny teraz ma mieć pewność, m.in. poprzez drakońskie kary, że jego dane będą chronione. Rozporządzenie będzie stosowane we wszystkich krajach UE od 25 maja 2018r.

Sedno zmian jakie się zbliżają polega na tym, że Rozporządzenie nałożyło na państwa unijne obowiązek usprawnienia systemu ochrony danych osobowych. Unia Europejska dostarczyła Rozporządzenie – ale oprócz tego w innych krajach UE jak i w Polsce musi pojawić się bardzo dużo zmian ponieważ dane są wszędzie, znajdują się w każdym sektorze, stąd też będą zmiany w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych oraz w setkach ustaw, jak np.:

 • Prawo bankowe,
 • Prawo ubezpieczeniowe,
 • Prawo medyczne,
 • Prawo telekomunikacyjne,
 • Prawo pracy

Zatem do maja 2018r. zostanie uchwalonych mnóstwo nowych przepisów, zostanie przeprowadzona w Polsce jedna z największych od dziesięcioleci reforma prawa bo dane osobowe znajdują się w prawie każdej ustawie – i w prawie każdej ustawie dokonywane są zmiany.  Zmiany te domkną po polskiej stronie europejskie standardy prawne jeśli chodzi o ochronę danych.

Wiosną tego roku została opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji propozycja nowej ustawy o ochronie danych osobowych – publicznie w ministerstwie oraz w publicznej debacie jest dyskutowana – jej finalny kształt ma być znany najwcześniej jesienią 2017r.

To Rozporządzenie wszystkie Państwa Unii Europejskiej stosują wprost – nie ma tutaj niczego pomiędzy. Dodatkowo jest to dokument, który rangą jest ponad polską ustawą o ochronie danych. Jeszcze obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje do 24 maja 2018r. – czyli do tego czasu należy spełniać wymagania starej ustawy i jednocześnie wdrażać standardy nowych przepisów.

Więcej informacji na stronie: http://www.programistaprawnik.pl/ochrona-danych-osobowych/