Najnowsze informacje dla przedsiębiorców

Aktualności

Lut 2020
12 Lut 2020

Kwota wolna od podatku PIT w 2020 r.

Sporządzane w 2020 r. rozliczenia PIT będą opierały się na nowej skali podatkowej. Ma to wpływ na wysokość opłacanego podatku dochodowego. Również kwota wolna od podatku PIT w 2020 r. będzie inna niż w przypadku roku wcześniejszego. Sprawdź, ile obec...
12 Lut 2020

Mały ZUS 2020 – zmiany jednak od lutego!

Od 2019 roku przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek, zwanej „małą działalnością gospodarczą”. W 2020 roku zmianie ulegają jednak warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiego usprawnienia. Czy będą one korzystn...
Kwi 2019
15 Kwi 2019

Która forma opodatkowania jest najkorzystniejsza i dlaczego właśnie ta?

Która forma opodatkowania jest najkorzystniejsza i dlaczego właśnie ta? 🙂 a) karta podatkowa b) ryczałt c) podatek liniowy d) zasady ogólne Prawidłową odpowiedź znajdziecie w artykule pt. „Jaką formę opodatkowania wybrać?”. Zapraszamy do le...
Lut 2019
20 Lut 2019

Przegląd zmian w kodach ZUS od stycznia 2019 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji ubezpieczeniowej przyniosło szereg zmian m.in. w wykazie kodów, które powinny być przez płatnika stosowane w trakcie sporządzania dokumentacji do ZUS. Sprawdź szczegóły. D...
11 Lut 2019

ZUS kieruje do pracodawców kontrowersyjne pisma

Zwolnienia lekarskie – ZUS kieruje do pracodawców kontrowersyjne pisma. Od początku 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do pracodawców pisma ze wskazaniem na obowiązek przeprowadzania przez nich kontroli dotyczących zwolnień lekarskich. J...
Sty 2019
21 Sty 2019

Znana już jest składka zdrowotna

Znana już jest składka zdrowotna od działalności gospodarczej w 2019 r. 🔥 ‼ 👉 Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsięb...
21 Sty 2019

Pensja na konto: jak informować o zmianie sposobu wypłaty

Wypłata wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Z początkiem tego roku zmienił się jednak sposób jej dokonywania. Sprawdź, jakie obowiązki ma w styczniu pracodawca wobec pracowników otrzymujących dotychczas wy...
10 Sty 2019

Likwidacja kilometrówki 2019 r.

Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych w 2019 r. Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy związane ze zmianami w rozliczaniu prywatnych samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez podatników. Jedną z tyc...
10 Sty 2019

Podatki 2019: Mniej zwolnień z kas

Podatki 2019: Mniej zwolnień z kas Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporządzenie to zawiera unormowania dotyczące zwolnień...
7 Sty 2019

Najniższa podstawa wymiaru składek i kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r.

Przedstawiamy informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych....