Mały ZUS 2020 – zmiany jednak od lutego!

Od 2019 roku przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek, zwanej „małą działalnością gospodarczą”. W 2020 roku zmianie ulegają jednak warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiego usprawnienia. Czy będą one korzystniejsze? W artykule opisujemy dokładnie, jak rozliczyć mały ZUS 2020.

Mały ZUS 2020 w styczniu na starych zasadach
Początkowe założenia ulgi były jasne – składki od przychodu mogły opłacać osoby, w przypadku których przychód ten nie przekroczył w poprzednim roku kwoty równej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w styczniu 2020 roku limit wyniesie 67 500 zł).

Zgodnie z art. 18c ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do małego ZUS nie mogli zgłosić się przedsiębiorcy:

prowadzący w poprzednim roku działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni,

korzystający z preferencji w opłacaniu składek, 

wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy,

korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-maly-zus-jak-rozliczac-skladki-od-dochodu