Najniższa podstawa wymiaru składek i kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r.

Przedstawiamy informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Więcej:
https://www.podatki.biz