Szczegółowe informacje

SPÓŁKI Z O. O.

 • Odbiór i weryfikacja rachunkowa dokumentacji źródłowej
 • Weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem formalnym
 • Dekretacja-ocena dokumentów księgowych w świetle prawa
 • Sporządzanie PK na podstawie otrzymanej dokumentacji i własnych księgowań
 • Rozliczanie raportów fiskalnych
 • Wprowadzanie zapisów do księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Rozliczanie podatku dochodowego
 • Rozliczanie podatku VAT
 • Przygotowywanie stosownych przelewów
 • Uzgodnienia stanów magazynowych
 • Uzgodnienia kont rozrachunkowych
 • Uzgadnianie sald za dany rok obrotowy i przesłanie ich kontrahentom
 • Przechowywanie dokumentacji i ksiąg w okresie zawartym w umowie
 • Aktywny udział w postępowaniu kontrolnym – składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Sporządzanie bilansu
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie CIT-u rocznego
 • Sporządzanie korekt deklaracji
 • Składanie deklaracji przy zawieszonej działalności
 • Sporządzanie not korygujących
 • Możliwy dojazd do Zleceniodawcy celem odbioru dokumentacji