TERMINY OBOWIĄZUJĄCE

22.05.2017 (poniedziałek)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:

1) wpłata za kwiecień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
2) wpłata za kwiecień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
3) wpłata za kwiecień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
4) wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2017 r.
5) wpłata na PFRON za kwiecień 2017 r.