Znana już jest składka zdrowotna

Znana już jest składka zdrowotna od działalności gospodarczej w 2019 r. 🔥 ‼

👉 Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2018 r. wyniosło 5071,41 zł. Oznacza to, że w 2019 r. w przypadku przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3803,56 zł (75% z 5071,41 zł).