Szczegółowe informacje

BHP

 • szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia;
 • pracowywanie ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych;
 • metodykę instruktażu stanowiskowego;
 • analiza przyczyn wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa;
 • audyt wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP w firmie;
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji BHP;
 • opracowywanie dokumentacji HACCP;
 • doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikacji ISO
 • doradztwo w zakresie przepisów BHP i prawa pracy;
 • kursy pierwszej pomocy;
 • kursy p.poż;
 • doradztwo kadrowe.

Szkolenia prowadzimy na indywidualne zlecenie Klienta w sali wykładowej lub w siedzibie firmy zlecającej a także w formie e-learningu. Na życzenie klienta mamy możliwość organizowania spotkań o tematyce BHP przy okazji wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych, konferencji, seminariów i innych okresowych spotkań branżowych.

Pragniemy zaznaczyć, iż istnieje możliwość podpisania stałych umów o współpracę.

Przedstawiona oferta obejmuje całość obowiązkowych działań wynikających z przepisów polskiego Kodeksu Pracy oraz przepisów BHP/OHSAS 18001 oraz wymogi najnowszych Dyrektyw Unijnych (42/WE i 655/WE).