• ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: PN-PT: 8:00-16:00

Biuro

41-800 ZABRZE, UL. MYŚLIWSKA 85

Permag.pl Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

NIP: 648 278 50 07, REGON: 368600150, KRS: 0000700511
Kontakt: +48 661 486 550

Kadry i płace

Szczegółowe informacje

 • Zgłoszenie (aktualizacja) pracodawcy do PIP
 • Zgłoszenie (aktualizacja) pracodawcy do PIS
 • Zgłoszenie pracownika do ZUS
 • Przygotowywanie dokumentacji zatrudnienia pracownika  (sporządzanie projektów umów o pracę wg wytycznych Zleceniodawcy;dostarczanie Zleceniodawcy kompletu niezbędnych druków do wypełnienia, zebranie niezbędnych informacji od przyszłego pracownika)
 • Wyliczanie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy
 • Określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników, weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązywaniu umowy
 • Przygotowywanie informacji o zatrudnieniu oraz obwieszczeń o czasie pracy
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • Ustalanie obowiązków pracodawcy związanych z poszczególnymi zawodami lub stanowiskami, regulowanymi przez przepisy szczególne
 • Prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy (na podstawie dostarczonych list obecności) z uwzględnieniem  rozliczania wszelkich nieobecności
 • Wystawianie zaświadczeń, korespondencja z Urzędami  (ZUS, US, Urząd Pracy)
 • Zmiany treści umowy o pracę – porozumienia zmieniające
 • Kontrolowanie terminów badań lekarskich, przygotowywanie skierowań na badania, kontrolowanie terminów szkoleń BHP
 • Dodatkowe umowy z pracownikami
 • Przygotowywanie pism dotyczących rozwiązania umowy o pracę
 • Sporządzanie projektów świadectw pracy
 • Pomoc przy prowadzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Sporządzanie zestawień danych kadrowych
 • Obliczanie dodatkowych składników wynagrodzenia (ekwiwalenty, dodatki, odprawy, ryczałty ) na podstawie informacji otrzymanej od Zleceniodawcy
 • Sporządzanie listy płac z uwzględnieniem absencji
 • Zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
 • Wyrejestrowywanie pracownika
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego
 • Dostarczanie do ZUS kompletu dokumentacji zwolnień lekarskich
 • Przygotowywanie informacji dla pracowników PIT-11
 • Kontrola terminów płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych
 • Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Możliwy dojazd do Zleceniodawcy celem odbioru dokumentacji