Szczegółowe informacje

ZUS

  • Wszelkie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Reprezentowanie przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  • Odpowiedzialność odszkodowawcza

  • Przygotowywanie deklaracji ZUS
  • Przekazywanie dokumentacji do ZUS drogą elektroniczną
  • Korekty błędów generowanych przez system komputerowy ZUS
  • Pomoc przy wypełnianiu wniosków
  • Inne czynności związane z obsługą dotyczącą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych