Pełna księgowość

KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla: osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich
 • Rozliczenia osób osiągających dochody z najmu
 • Ewidencja przychodów prowadzona dla: osób fizycznych, spółek cywilnych, osób osiągających dochody z najmu
 • Ogólnopodatkowa obsługa firmy
 • Aktualizacje danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz składanie niezbędnych informacji, po ich otrzymaniu od Zleceniodawcy
 • Aktywny udział w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w siedzibie Biura Rachunkowego P.H.U. PERMAG dotyczącym okresu prowadzenia przez niego ksiąg podatkowych, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Konsultacje i uzgodnienia
 • Informacja finansowa dokonana w oparciu o zapisy w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • Kontrola marży i wskaźnika dochodowości po zakończeniu roku podatkowego
 • Uzupełnianie zapisów w księdze o kwoty: wypłaconego wynagrodzenia, odpisów amortyzacyjnych, kosztów eksploatacji pojazdu, sprzedaży bezrachunkowej
 • Prowadzenie wybranych ewidencji: rozliczanie przebiegu pojazdu wraz ze sporządzeniem dowodu wewnętrznego, dokonywanie zapisów w ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie księgi i rejestrów VAT
 • Odbiór i weryfikacja rachunkowa dokumentacji źródłowej
 • Weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem formalnym
 • Ocena dokumentów księgowych w świetle prawa
 • Sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacjiRozliczanie raportów fiskalnych, sporządzanie faktur wewnętrznych oraz uzgadnianie sprzedaży
 • Wprowadzanie zapisów do ksiąg
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
 • Rozliczanie podatku VAT
 • Przechowywanie dokumentacji do czasu jej wydania zgodnie z umową
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • Możliwy dojazd do Zleceniodawcy celem odbioru dokumentów