Szczegółowe informacje

URZĄD SKARBOWY

  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
  • Czynny udział podczas kontroli obejmujący okres rozliczanych przez Biuro Rachunkowe PERMAG
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Sporządzanie zeznań rocznych
  • Rozliczanie osób pracujących za granicą w Urzędzie Skarbowym w Polsce
  • Korekty podatku
  • Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
  • Wnioski o nadanie numeru NIP
  • Inne czynności związane z Urzędem Skarbowym